RebelArt

Dekoracje, Wnętrza, Inspiracje

Budownictwo

Co to jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Co to jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – określany skrótem MPZP – to jeden z najważniejszych dokumentów dla wszystkich inwestorów. Ten akt prawa miejscowego determinuje bowiem możliwość zabudowy posiadanej działki, wskazując między innymi na dozwolone parametry budynku czy sposób zagospodarowania terenu. Jakie informacje znajdziemy w MPZP, jak uzyskać wypis i wyrys z tego aktu oraz co zrobić, gdy dla naszej posesji nie uchwalono planu miejscowego?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – jakie informacje zawiera?

MPZP jest aktem prawa miejscowego przyjmowanym w formie uchwały, określającym przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu. Znajdziemy w nim informacje dotyczące obecnych i planowanych inwestycji, zgodnych z polityką przestrzenną danej gminy. Pierwsza jego część – tekstowa – opisuje plan, przeznaczenie terenów, warunki zagospodarowania i zabudowy oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego. Druga natomiast – czyli rysunkowa – przedstawia w sposób graficzny układ dróg i zabudowy, a także plany zagospodarowania, które możemy odczytać korzystając ze szczegółowej legendy.

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego są niezwykle istotne dla osób przeglądających projekty domów. Dowiemy się z nich bowiem, jaki budynek możemy wznieść na posiadanej działce. W akcie tym ściśle określona jest dopuszczalna wysokość i szerokość domu, jego kubatura czy kształt i kąt nachylenia dachu. Jeżeli zakupimy plan architektoniczny niezgodny z zapisami MPZP, a jego zaadaptowanie do wymogów lokalnego prawa nie będzie możliwe, powinniśmy liczyć się możliwością odrzucenia naszego wniosku o pozwolenie na budowę.

Jak uzyskać wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego?

Z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego możemy zapoznać się na stronie internetowej lokalnego urzędu gminy bądź miasta lub bezpośrednio w jego siedzibie. Taki ogólnodostępny dokument nie zastępuje jednak papierowego wypisu i wyrysu, niezbędnych między innymi do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia jej zamiaru.

W celu uzyskania wypisu lub wyrysu z MPZP, musimy złożyć stosowny wniosek, podając między innymi swoje dane, miejscowość oraz numer ewidencyjny działki. Taki dokument możemy przedłożyć osobiście, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną, pamiętając o uprzednim wniesieniu wymaganej opłaty – wynoszącej zazwyczaj do 250 złotych.

Co zrobić, jeśli w naszej gminie nie uchwalono MPZP?

W naszej gminie nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego? W takiej sytuacji powinniśmy wystąpić o decyzję o Warunkach Zabudowy, dołączając do wniosku kopię mapy zasadniczej, na której zaznaczymy obszar budowy oraz opis parametrów technicznych planowanego obiektu. Jeżeli nasza posesja spełnia kilka warunków, takich jak m.in. dostęp do drogi publicznej, mediów czy sąsiedztwo co najmniej jednej zabudowanej działki przy tej samej drodze, lokalny urząd wyda stosowny dokument. Na jego podstawie łatwiej będzie nam wybrać idealny projekt domu, zgodny zarówno z potrzebami przyszłych mieszkańców, jak i miejscową organizacją przestrzeni.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to ważny akt, z którym koniecznie powinniśmy zapoznać się przed wyborem projektu domu. Dostępny na stronie internetowej lub w urzędzie, umożliwi nam zakup optymalnego planu architektonicznego oraz jego realizację na posiadanej działce. W przypadku braku MPZP, musimy złożyć wniosek o Warunki Zabudowy, które – analogicznie jak wypis i wyrys z planu miejscowego – będą nam niezbędne do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac budowlanych.

Zdjęcie: Projekt M253 Szczęśliwy z kolekcji Muratora, arch. Katarzyna Słupeczańska

Artykuł sponsorowany: Gotowe projekty domów od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl

Udostępnij

O autorze